Có rất nhiều phiên bản trò chơi tìm đường với vô số hình dạng mê cung khác nhau, từ dễ đến rất khó.

Đây là trò chơi giúp dạy trẻ tập trung cao độ, rất dễ gây “nghiện” nếu trẻ liên tục giải được các mê cung, nhưng cũng có thể khiến trẻ nhanh nản nếu bạn đưa cho trẻ đề bài quá sức.

Bạn có thể tải bộ tranh tìm đường miễn phí tại đây:

♦ Rất dễ:

Tải bộ động vật 1

♦♦ Dễ:

Tải bộ động vật 2

♦♦♦ Trung bình:

Tải bộ khủng long 1

Tải bộ khủng long 2